ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

 • Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις(κίνησης και φωτισμού.
 • Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενεργείας(UPS, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Inverters κλπ).
 • Εγκαταστάσεις πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης.
 • Δίκτυα ασθενών ρευμάτων voice/data ,R-tv και ηχητικά.
 • Εγκαταστάσεις γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εγκαταστάσεις ασφάλειας και επιτήρησης χώρων (CCTV, Αccess control, κλπ).
 • Εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικού φωτισμού και φωτισμού κτηρίων και καταστημάτων.
 • Εγκαταστάσεις αυτοματισμού και αυτομάτων ελέγχων.
 • Εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου.
 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου.
 • Δομημένη καλωδίωση.
 • Έξυπνα σπίτια.
 • EIB INSTANBUS.
 • Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Συντήρηση – Επισκευή - Ανακαίνιση - Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες – Έκδοση Πιστοποιητικών

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Επικοινωνία

© 2018 | Skalidakis.gr All rights reserved.