Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας βασίζονται στους κανονισμούς καλής λειτουργίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και είναι οι ακόλουθες:

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Επικοινωνία

© 2018 | Skalidakis.gr All rights reserved.