Πιστοποιήσεις

OΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων (EN, IEC), γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/ΕΚ (περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) γνωστή ως ‘RoHS’ και η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2006 συμφώνα με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α, 5/3/2004).

• Καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ (χαμηλής τάσης) και φέρνουν νόμιμα τη σήμανση CE.

• Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό TUV AUSTRIA.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Επικοινωνία

© 2018 | Skalidakis.gr All rights reserved.